Впроваджуємо БКДО. Варіативна складова – вивчення іноземної мови

Ознайомлення дітей з іноземною мовою в дошкільний період дитинства є важливою складовою їхньої подальшої мовленнєвої компетентності та успішного оволодіння у початкових класах. 

В Уличненському ЗДО “Диво” на заняттях з розвитку мовлення в контексті реалізації варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти проводиться вивчення англійської мови у групі старшого дошкільного віку “Калинонька”. 

Діяльність дошкільників концентрується на розвитку базових фонетичних вмінь звуковимови та  комунікативних навичок, формування початкового словникового запасу за лексичними темами “Тварини”, “Іграшки”, “Кольори”, “Мій портфель” тощо.

Заняття проведені педагогом О. Хімчук показують, що англійська мова викликає неабиякий інтерес у малят, розвиває мовлення і формує мотивацію до іншомовного спілкування, знайомить з культурою інших народів.

     

           

     

Реалізація впровадження напрямку “Мовлення дитини. Іноземна мова” відбувається на заняттях та закріплюється у пізлязанятійний час у процесі включення іноземної мови у міжособистісне спілкування.

Поширити: