Педагогічна рада “Активізація пізнавальної активності дошкільників””

«Все проникаюче в людський розум йде туди через почуття, і це чуттєве розуміння служить підставою для розуміння розумового»

К.Д. Ушинський

На виконання Плану роботи на 2022-2023 навчальний рік 31 січня 2023 року в Уличненському ЗДО “Диво” проведено засідання тематичної педагогічної ради «Активізація пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку через реалізацію завдань програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»».

Метою педагогічної ради був пошук ефективних методів та форм підвищення пізнавального інтересу та активівізації пізнавальної активності дошкільників в умовах впровадження БКДО та програми розвитку дітей дошкільного віку “Українське дошкілля”.

      

Дошкільна освіта покликана забезпечити саморозвиток і самореалізацію дитини, сприяти розвитку пізнавальної активності та ініціативи дошкільника.

Пізнавальна активність не є вродженою. Вона формується протягом усього свідомого життя людини. Соціальне середовище – умова, від якої залежить, чи перейде ця потенційна можливість у реальну дійсність. Для дитини дошкільного віку таким середовищем є ЗДО.

Рівень розвитку пізнавальної активності зумовлюється індивідуально-психологічними особливостями та умовами виховання. З огляду на те, що саме пізнавальна активність є основою пізнавальної діяльності як умови успішного навчання у школі. Однією з основних передумов успішної пізнавальної діяльності є організована навчально-пізнавальна діяльність, основними видами якої є:

  • заняття різних видів
  • гурткова, секційна (студійна) робота
  • індивідуальна робота у повсякденні
  • організовані дидактичні ігри у повсякденному житті
  • екскурсії у природне і соціальне довкілля, спостереження у повсякденні
  • елементарні досліди, пошукові ситуації у повсякденні.

   

Педагоги ЗДО обговорили передумови та особливості формування пізнавальної активності,  розвиток основних пізнавальних процесів (сприйняття, пам’яті, уваги, мислення, мовлення), впровадження інноваційних форм роботи, використання цікавого матеріалу та ігрових прийомів для виховання і розвитку у дітей, пошуково-дослідницькі форми роботи на заняттях, організацію екскурсійної діяльності.

Вирішальним чинником формування пізнавальної активності є спілкування дитини з дорослими – педагогом, батьками. При цьому вона засвоює способи керування своєю поведінкою, долає труднощі орієнтування в нових ситуаціях при розв’язанні нових завдань.

Поширити: